Η ερμηνεία του Net Neutrality

Advertisements

Νet Neutrality ή αλλιώς το Internet όπως το ξέρατε….

Let the war begin….

Το video αυτό είναι σχεδόν 4 ετών….