Σοσιαλιστική Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Απ’ τα δισεκατομμύρια υποστηρικτές που είχε και έχει ο σοσιαλισμός διεθνώς. Πόσοι (πλην του G.Orwell) κατανοούσαν τους στόχους του;
Πόσο τραγικό είναι να δηλώνεις κατά της Παγκοσμιοποίησης αλλά να υποστηρίζεις το Σοσιαλισμό;

Advertisements

Henry Lamb – Global governance – Agenda 21

America: Freedom to Fascism

America: Freedom to Fascism is a 2006 film by Aaron Russo, covering many subjects, including: the Internal Revenue Service (IRS), the income tax, Federal Reserve System, national ID cards (REAL ID Act), human-implanted RFID tags (Spychips), Diebold electronic voting machines, globalization, Big Brother, taser weapons abuse, and the alleged use of terrorism by government as a means to diminish the citizens’ rights.